Zakladatelkou a majitelkou nakladatelství je překladatelka Ivana Pecháčková. Počátky Meandru sahají do roku 1995, kdy se Ivana Pecháčková rozhodla začít knížky také vydávat. Napsala dvě první knížky pro děti a neměl je kdo vydat, a tak je vydala sama. Později k tomu přibyly knihy jejích přátel a známých.

Ediční řada Modrý slon – zde vycházejí náročnější, umělecké autorské knihy pro děti. Právě tyto knihy nakladatelství proslavily – každá z nich je svého druhu sběratelským kouskem, prvních sto výtisků je zpravidla číslováno a obsahuje vlastnoruční podpis autora. Jsou to skutečně výjimečná díla.
Jak říká nakladatelka: „Krásná kniha je krásně napsaná a krásně ilustrovaná, krásná kniha je věc, kterou chcete mít doma v knihovně a o kterou se budou handrkovat vaše děti a vnuci, až vy tady jednou nebudete. A sběratelé po ní budou v antikvariátech pátrat i v příštím století.“

 

Galerie

Konference I. M. Jirous

Minulý týden se konala na pražské FAMU konference věnovaná dílu I. M. Jirouse alias Magora. V našem nakladatelství vyšla jeho kniha Velikonoční pohádka a zároveň jeho kratší texty najdete i v souboru Čertovo kopyto. Zde je úvodní text ke konferenci od Terezie Pokorné.

Vítám Vás na konferenci o díle Ivana Martina Jirouse. Je to nejen historicky první konference věnovaná této osobnosti, ale také první konference pořádaná Revolver Revue, která tento žánr dosud ponechávala v rukách akademičtěji zaměřených podniků. Patří ovšem k tradici tohoto časopisu, resp. k tradici samizdatové a undergroundové kultury, z níž Revolver Revue vzešla, že se stává aktérem situací a rolí, které nemá takříkajíc v popisu práce, a které jí dokonce ani nepřijdou na mysl – až do chvíle, kdy coby výzva vyplynou z nastalých okolností.
Netřeba rozvádět, že právě I. M. Jirous patřil k těm, kteří o tomto způsobu cesty ve veřejném životě vědí své. Je to mimo jiné také způsob a přístup související s kriticismem ve smyslu, o němž jednou hovořil jiný výrazný muž tzv. druhé kultury, Jan Lopatka, skrze připomínku židovské anekdoty: „Rodiče mají dítě, které nemluví. Když je mu deset let, usedne k obědu, nabere lžíci polévky a praví: ‚Málo slaná.‘ Radují se a ptají, proč nemluvilo dřív? Odpoví: ,Až dosud bylo všechno v pořádku.‘“ „Kritika se zabývá věcmi, které v pořádku nejsou,“ shrnuje Lopatka a tento úhel pohledu je podle mého názoru i klíčem k jedné podstatné rovině díla a veřejného působení I. M. Jirouse, jehož kriticismus v naznačeném významu dalece přesahoval běžné oblasti zájmu kritika výtvarného umění, jímž původní profesí byl.
 
 
Pokud jde o I. M. Jirouse nikoli jako nositele kriticismu, ale jako objekt kritiky či obecněji reflexe, nedá se jistě říct, že by bylo za jeho života „všechno v pořádku“, zhusta právě naopak. Zásadní zlom pak přišel s jeho odchodem z tohoto světa. Když v listopadu před dvěma lety zemřel, vzbudila sice tato skutečnost mimořádný zájem a ohlas, ale to, co se o něm po smrti napsalo, veřejně řeklo či natočilo, jeho obraz paradoxně spíš rozostřovalo a banalizovalo, než zvýrazňovalo a prohlubovalo – převažující vzpomínání na epizody ze života jakési svérázné hospodské figury či nespoutaného, avšak v jádru dobráckého bracha začalo rychle zastírat význam Jirousova básnického, kritického a teoretického díla neodmyslitelně provázaného s ostrým, nebývale statečným a důsledným občanským postojem, tedy odkaz, jakých v české kultuře a společnosti není mnoho. Namísto zájmu o tento odkaz nastoupila povrchnost ruku v ruce s mytizací, nad myšlením o pořád živoucích, protože dodnes inspirativních, nepohodlných a zneklidňujících stránkách Jirousova veřejného působení začalo vítězit zmrtvující a zneškodňující tlachání, odvádějící pozornost od podstatného. Tato skutečnost se může zdát paradoxní o to víc, že Jirous měl to štěstí, v Čechách nikoli obvyklé, že se dožil vydání valné části svého básnického a kritického díla i korespondence v příkladně připravených spisech, publikovaných v Torstu ediční péčí Martina Machovce, Michaela Špirita a Zuzany Jürgens – v době Jirousovy smrti tedy byly tyto tři obsáhlé svazky všem, kdo se k jeho osobnosti měli potřebu veřejně vyjadřovat, k dispozici. Neradostná realita v jirousovské reflexi posledních let je ovšem stejně paradoxní jako pochopitelná a neměla by nás zřejmě už překvapovat: bezmála čtvrt století po listopadu 1989 je i nenapravitelným optimistům opět dostatečně zřejmé, že nežijeme v zemi, kde by bylo až na výjimky považováno za žádoucí se takovými životními díly a postoji, jaké reprezentuje I. M. Jirous, zabývat skutečně a důsledně.
To jsou také zhruba důvody, proč se k tomuto životnímu dílu rozhodli obrátit pozornost pořadatelé této konference. Jako její motto jsme přitom zvolili Jirousův výrok podtrhující právě nezastupitelnou roli kriticismu, o kterém jsem mluvila a jehož nedostatek lze silně pociťovat nejen v jirousovské reflexi, ale v současném uměleckém a kulturním provozu vůbec, kde je nadále v nepořádku kdeco, ale většina to přijímá jako normu, nad níž se není třeba znepokojovat. Názor, že na „poklepávání po ramenou by zahynula jakákoli kultura“, vyslovil Ivan Martin Jirous v polovině osmdesátých let, krátce předtím, než se stal laureátem Ceny Revolver Revue, v rozhovoru publikovaném v Kritickém sborníku, příznačně samizdatovém, tedy výrazně menšinovém časopise, který vznikl v prostředí druhé kultury za tuhé normalizace jako periodikum zaměřené výhradně na kritiku a reflexi – ze sebezáchovné potřeby, jejíž podstatu vyjadřuje zmíněný citát. Příznačné rovněž je, že právě menšinová kultura v oné době pokládala otázky a vytvářela hodnoty, o nichž drtivá převaha kultury většinové, oficiální neměla ani ponětí, a že právě ona menšinová kultura představuje dnes zdroje, k nimž má smysl se vracet.
V duchu citovaného výroku jsme jako řečníky pro tuto konferenci oslovili literární kritiky a teoretiky, historiky umění, sociology, filosofy i další osobnosti, které mají předpoklady pro to, aby o Jirousově díle přemýšlely nejen na základě jeho znalosti, ale také analyticky a kriticky, nikoli předpojatě a sentimentálně. Není náhoda, že jejich část tvoří lidé, kteří nepatřili k Jirousovým přátelům, mnozí z těch, kdo na konferenci vystoupí, se s Jirousem ani osobně neznali. Dalším kritériem pro výběr řečníků byla schopnost spojit erudici se srozumitelností, protože i nechuť k samoúčelnému odbornictví a rádobyvědecké hantýrce patří k inspirativním rysům Jirousova působení, stejně jako otevřenost, protikladná intelektuálské nepřístupnosti. Ne všichni, které jsme oslovili, chtěli nebo mohli pozvání přijmout, v rámci dvoudenního programu se také zdaleka nedostane na všechna témata a oblasti Jirousova veřejného působení, které bezpochyby stojí za pozornost. Tato konference si ovšem nečiní nároky přinést vyčerpávající zprávu o Jirousově díle, natož jeho sumarizující hodnocení, její ctižádostí je otevřít alespoň některé z podstatných otázek s ním spojených a být impulsem k dalšímu přemýšlení o něm stejně jako k dalším jirousovským průzkumům.
Zbývá zdůraznit, že koncepce a příprava konference byla prací celého redakčního týmu Revolver Revue, vznikala ve spolupráci s kolegyní Editou Beníškovou a kolegy Viktorem Karlíkem a Markem Vajchrem. Za propůjčení prostor patří dík FAMU, za finanční podporu Magistrátu hl. města Prahy a Ministerstvu kultury, za konzultaci zástupcům Institutu pro studium literatury.
Děkuji Vám za pozornost.
Terezie Pokorná
Novinky
30.11.2017
26.6.2017
1.6.2017
22.5.2017
12.5.2017
11.5.2017
28.4.2017
18.4.2017
27.2.2017
24.2.2017
21.2.2017
15.1.2017
8.12.2016
8.12.2016
6.12.2016
3.12.2016
25.11.2016
25.11.2016
22.11.2016
16.11.2016
14.11.2016
13.11.2016
7.11.2016
9.10.2016
29.9.2016
24.9.2016
22.9.2016
2.9.2016
17.7.2016
1.7.2016
8.6.2016
8.5.2016
23.4.2016
13.4.2016
10.4.2016
17.3.2016
5.3.2016
26.2.2016
25.2.2016
15.12.2015
1.12.2015
2.11.2015
27.10.2015
26.10.2015
19.10.2015
8.10.2015
25.9.2015
22.9.2015
18.9.2015
10.9.2015
18.6.2015
3.6.2015
13.5.2015
12.5.2015
10.5.2015
5.5.2015
27.4.2015
14.4.2015
6.4.2015
30.3.2015
18.2.2015
5.2.2015
15.1.2015
14.12.2014
11.12.2014
10.12.2014
7.12.2014
5.12.2014
3.12.2014
6.11.2014
6.11.2014
24.10.2014
21.10.2014
17.10.2014
2.10.2014
29.9.2014
22.9.2014
22.9.2014
18.9.2014
10.9.2014
10.9.2014
3.9.2014
4.6.2014
30.5.2014
29.5.2014
16.5.2014
15.5.2014
23.4.2014
23.4.2014
3.4.2014
2.4.2014
28.3.2014
25.3.2014
25.3.2014
22.3.2014
21.3.2014
19.3.2014
17.3.2014
16.3.2014
13.3.2014
11.3.2014